15 pomysłów na doskonalenie percepcji słuchowej dziecka

15 pomysłów na doskonalenie percepcji słuchowej dziecka

 Ostatnia modyfikacja: 28/01/2016 , artykuł powstał: 30/12/2010

Czym jest percepcja słuchowa?

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.

O tym czy poziom percepcji słuchowej dziecka jest prawidłowy (czyli właściwy dla jego wieku), decyduje kilka elementów (m.in. słuch fonematyczny – zdolność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, np. kosa – koza, żal – szal; analiza i synteza słuchowa; pamięć słuchowa). Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania dźwięków.

Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu?

Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, mogą być symptomatyczne dla dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były dla niego męczące i nadmiernie obciążające.

Oto nasze propozycje (dla pięciolatków i dzieci starszych), które można wykorzystać podczas długich jesiennych i zimowych wieczorów.

Odtwarzanie struktur dźwiękowych 

  • wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół - trzy klaśnięcia - dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności);
  • wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat = tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 6, 9).

Śpiewanie/powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica

najpierw dwa trzy wyrazy, potem coraz więcej (np. kot – sanki – stół).

reklama

Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia

  • nazywanie ich i naśladowanie
  • rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos);
  • łączenie dźwięku z obrazkiem – np. czajnik (zdjęcie czajnika, konkretny przedmiot) z zaprezentowanym dźwiękiem (np. puszczonym z płyty);
  • zabawa „Co słyszę?” – rodzic chowa się i prezentuje jakiś dźwięk (z otoczenia dziecka, np. szczekanie psa), zadaniem dziecka jest odgadnąć jaki to dźwięk.

Podział zdań na wyrazy

i wyrazów na sylaby (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy wielosylabowe)

Łączenie sylab w wyrazy

- "Jaki to będzie wyraz, kiedy powiem pił-ka? A kiedy powiem sa-mo-lot?” Najpierw wyrazy składające się z 3 sylab, potem coraz trudniejsze.

Wyodrębnianie pierwszej głoski

- "Co słyszysz na początku wyrazu Ania/Ul/Ewa itp." Najpierw dziecko powinno opanować wyróżnianie samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazu (biurko, samochód itp.)

Różnicowanie wyrazów

podobnie brzmiących np. półka-bułka, kosa-koza

reklama

Zabawa w dobieranie wyrazów

na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych - („Teraz będziemy mówić wyrazy na literę a” itp.)

Łączenie głosek w wyrazy

dzielenie wyrazów na głoski („Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a?” Jakie litery słyszysz w wyrazie domek – przeliteruj”)

Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek

– rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden wyraz na jednej karteczce. Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”)

Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach

np. ser-ce,   gra-bie (rodzic wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w prezentowanym).

Wspólne układanie i nauka rymowanek

uzupełnianie słów w znanych rymowankach, np. lata osa koło …., śnieżek prószy marzną …… Można również wesołe układać rymowanki o członkach rodziny, a następnie uczyć się ich wraz z dzieckiem na pamięć.

reklama

Ćwiczenie pamięci słuchowej

rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, cztery elementy, stopniowo coraz więcej).

Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów

– można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny.

Występ przed babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek, wyszukiwanie w otoczeniu wyrazów zaczynających się na literkę „p” – nauka może być świetną zabawą!

Anita Janeczek-Romanowska, psycholog

Ocena: 4.37 z 5. Ocen: 27

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją:

Zobacz także

Ćwiczymy wycinanie i cięcie nożyczkami

Ćwiczymy wycinanie i cięcie nożyczkami

Wycinanie i cięcie – to trudne umiejętności, które początkowo rodzą mnóstwo frustracji. Skoordynowanie...   Więcej

Jąkanie

Jąkanie

Z reguły dzieci uczą się mówić spontanicznie i bez problemów, jednak istnieje taka grupa maluchów, w...   Więcej

Ćwiczenia słuchu fonematycznego

Ćwiczenia słuchu fonematycznego

Słuch fonemowy to zdolność rozróżniania fonemów, czyli dźwięków mowy ludzkiej. Dziecko z zaburzonym...   Więcej

Rola rodziców w terapii mowy dziecka

Rola rodziców w terapii mowy dziecka

Wady wymowy utrudniają naukę szkolną, nierzadko przejawiają się w trudnościach w pisaniu i czytaniu....   Więcej

15 pomysłów na rozwój percepcji wzrokowej dziecka

15 pomysłów na rozwój percepcji wzrokowej dziecka

W ramach cyklu dotyczącego propozycji zabaw z dzieckiem, prezentujemy Wam Drodzy Rodzice zestaw ćwiczeń...   Więcej

Dziecko z wadą słuchu idzie do szkoły

Dziecko z wadą słuchu idzie do szkoły

W Polsce na około 1000 dzieci, 3 do 4 rodzi się z uszkodzeniem słuchu. Jest to najczęściej występująca...   Więcej

reklama