Dojrzałość szkolna - sfera emocjonalna i społeczna

Dojrzałość szkolna - sfera emocjonalna i społeczna

Bardzo ważnym i niestety często pomijanym zagadnieniem jest kwestia dojrzałości szkolnej w sferze emocjonalnej i społecznej. Dojrzałość fizyczna i psychiczna stanowią istotne filary, jednak obok nich równie ważne są emocje dziecka i sposób jego funkcjonowania w relacjach społecznych. Bo przecież nawet najmądrzejsze dziecko może być pełne lęków, albo mieć trudności z przystosowaniem się do zasad panujących w grupie. Stąd też, jeśli chcemy ułatwić start szkolny dziecka, musimy mieć na uwadze również jego dojrzałość w aspekcie emocjonalnym i społecznym.

reklama

Dojrzałość dziecka w aspekcie emocjonalnym i społecznym

  • u dziecka rozpoczynającego naukę w szkole intensywnie rozwija się umiejętność panowania nad emocjami, coraz lepiej rozpoznaje i nazywa ono swoje uczucia, potrafi też podejmować określone (jeszcze „dziecięce”, ale jakże ważne) czynności, które pomagają regulować emocje;

  • dziecko dojrzałe do szkoły ma coraz większą motywację do działania – zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, podejmuje próby pokonywania przeciwności i nie zniechęca się tak łatwo jak dotychczas;
  • w tym okresie intensywnie kształtują się uczucia społeczne, np. współczucie;
  • rozwija się również poczucie przynależności, przyszły uczeń będzie dzięki temu czuł, że jest częścią klasy i razem z innymi jej uczniami stanowi zespół, grupę;
  • stopniowo rozwija się i doskonali umiejętność przyswajania zasad społecznych, dziecko coraz więcej z nich rozumie i co najważniejsze stosuje się do nich;
  • u dziecka, które jest dojrzałe do rozpoczęcia nauki w szkole, możemy obserwować zwiększenie ilości zachowań, które są nakierowane na innych ludzi. Dotychczasowy egocentryzm w działaniu ustępuje powoli miejsca zachowaniom prospołecznym;
  • dzieci coraz częściej potrafią odnieść swoje zachowanie i osiągnięcia do zachowań i osiągnięć swoich rówieśników, to porównywanie się jest nie bez znaczenia dla kształtowania się samooceny.

Bardzo ważną w kwestią w procesie przygotowywania dziecka do podjęcia nauki w szkole, jest zapewnienie mu wszechstronnego rozwoju – w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Warto dołożyć wszelkich starań, aby sfery te wspierać „po równo”. Nie ćwiczmy więc szlaczków ani układania puzzli kosztem rozmowy o uczuciach. W miarę możliwości starajmy się dostarczać dziecku okazji do poszerzania zakresu jego kompetencji społecznych, np. podczas spotkań rodzinnych czy też wakacyjnych wyjazdów. Modelujmy na własnym przykładzie jak okazywać uczucia, jak o nich rozmawiać czy wreszcie jak funkcjonować w relacjach z ludźmi. To bardzo ważne umiejętności, których opanowanie z pewnością ułatwi start szkolny dziecka.

Anita Janeczek-Romanowska psycholog

Ocena: 3.88 z 5. Ocen: 4

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją:

Zobacz także

Czym jest ocena?

Czym jest ocena?

Koniec semestru i koniec roku to moment, w którym wystawia się oceny. Dzieci, które uczęszczają do klas I...   Więcej

Nauczanie domowe

Nauczanie domowe

Polska szkoła przechodzi właśnie kolejną reformę, tym razem programową. Jak zwykle budzi ona wiele emocji...   Więcej

Dziecko i jego szkolne konflikty

Dziecko i jego szkolne konflikty

„Mamo, bo ona powiedziała... Tato, bo on mnie popchnął!” – zdarza się, że to pierwsze słowa, jakie...   Więcej

Do szkoły czy jeszcze poczekać?

Do szkoły czy jeszcze poczekać?

Obniżenie wieku szkolnego i reforma szkolnictwa, która zakłada wcześniejsze niż do tej pory rozpoczęcie...   Więcej

Dziecko dojrzałe do szkoły pod względem fizycznym

Dziecko dojrzałe do szkoły pod względem fizycznym

„Czy moje dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole?” – pytają często rodzice. Nie ma na to...   Więcej

Jak pomóc dziecku odnieść szkolny sukces

Jak pomóc dziecku odnieść szkolny sukces

Bycie rodzicem ucznia to nie jest prosta sprawa. Czasem ciężko jest wyważyć i zachować zdrowe proporcje....   Więcej

reklama