reklama

Instytut Żywności i Żywienia oraz Pascal Brodnicki razem przeciw nadwadze i otyłości w szkołach

Aż 28% chłopców i 22% dziewcząt w ostatnich klasach szkoły podstawowej ma nadmierną masę ciała – tak pokazują najnowsze wyniki badań Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ).

Sytuację ma zmienić kierowany do placówek edukacyjnych program certyfikacyjny pt. „Szkoła/Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”, realizowany od początku roku szkolnego 2013/2014. Ambasadorem programu na zasadach pro publico bono jest Pascal Brodnicki, który  dzieli się z młodymi ludźmi tym, co jest naprawdę ważne w żywieniu na co dzień.

W ramach projektu edukacyjnego Zachowaj Równowagę, Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) wraz z Partnerem – warszawską AWF – przeprowadził w maju i czerwcu br. wstępne badanie stanu odżywienia, poziomu aktywności fizycznej i nawyków żywieniowych uczniów.  Zrealizowane w 16 województwach badanie wykazało nadmierną masę ciała u 28% chłopców i 22% dziewcząt.

– To wysoce niepokojący wynik, który świadczy o tym, że odsetek uczniów z nadwagą i otyłością stale rośnie. Jedną z przyczyn są niewłaściwe nawyki żywieniowe – pierwsze śniadanie je zaledwie 55% uczniów, drugie tylko 42%, za to batony i słodkie napoje cieszą się wśród młodzieży niesłabnącą popularnością. Wyniki pokazują także, że uczniowie nie tylko odżywiają się nieprawidłowo, lecz też mają zdecydowanie za mało aktywności ruchowej. Stąd słabe wyniki uzyskane przez nich w próbach sprawności fizycznej  – mówi prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, Kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii i Norm Żywienia w IŻŻ i Lider Zadania 2 projektu Zachowaj Równowagę.

W odpowiedzi na to niepokojące zjawisko Instytut Żywności i Żywienia wraz z Partnerem, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, przygotował zakrojony na szeroką skalę program edukacyjny skierowany do społeczności szkół i przedszkoli.

Każda placówka dobrowolnie uczestnicząca w programie otrzymuje otrzymane przez ekspertów materiały edukacyjne, takie jak plakaty, materiały dla rodziców, poradnik dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji, interaktywne książeczki dla przedszkolaków czy film z udziałem Pascala Brodnickiego. Dodatkowej atrakcyjności programowi dodają konkursy z nagrodami. Platformą komunikacyjną akcji jest strona Zachowaj Równowagę z podziałem na część dla rodziców i nauczycieli oraz funpage na Facebook

Placówki edukacyjne będą ubiegać się (według opracowanych kryteriów) o certyfikat „Szkoły/Przedszkola Przyjaznych Żywieniu i Aktywności Fizycznej” przyznawany za działania szkoły wdrażane na rzecz poprawy żywienia i promocji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Najważniejsze jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej i przedszkolnej – wychowawców, nauczycieli, dzieci, młodzieży i rodziców – we wspólną działalność dla zdrowia.

Rozpoczęty w tym roku szkolnym i mający potrwać dwa lata program objął w sumie 1 600 placówek edukacyjnych w całym kraju (po 100 w każdym województwie – 25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych). Po zakończeniu tej edycji przewidywana jest kontynuacja programu w kolejnych placówkach.

 – Liczymy na to, że nasz program zmobilizuje  społeczność szkolną do wprowadzenia zmian z korzyścią dla zdrowia dzieci i że uda się powstrzymać epidemię nadwagi i otyłości w szkołach. Zadbaliśmy o to, by nauka odbywała się w oparciu o atrakcyjne materiały. Ważne jest także to, że efekt w postaci poprawy żywienia dzieci  i młodzieży oraz zwiększenia poziomu ich aktywności fizycznej zostanie osiągnięty we współpracy opiekuna, rodzica i dziecka. Cieszymy się, że nasz pomysł został doceniony – program otrzymał honorowy patronat Ministra Edukacji – mówi dr Katarzyna Wolnicka, Kierownik Pracowni Żywienia Zbiorowego Dzieci i Młodzieży w IŻŻ  i  Lider Zadania 2.

Gimnazja i szkoły podstawowe objęte programem mogą dodatkowo przeprowadzić u siebie Olimpiadę Dobrej Formy. To konkurs, którego jednym z zadań jest zorganizowanie przez uczniów kampanii edukacyjnej nt. prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej skierowanej do społeczności szkolnej oraz rodziców i rodzeństwa uczniów.

Inne dyscypliny to np. konkursy na: najładniejszy parapetowy ogródek warzywny, „sałatkę bystrego ucznia” czy też zawody sportowe. Nagrodą dla zwycięskiej szkoły jest sprzęt sportowy o wartości 4 000 zł. W czasie trwania projektu planujemy też konkurs z licznymi nagrodami, który obejmie również przedszkola i licea.

Program „Szkoła/Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej” wspiera Pascal Brodnicki jako ambasador na zasadach  pro publico bono. W edukacyjnym filmie z jego udziałem nie brakuje humorystycznych elementów i ciekawych animacji, dzięki którym uczniowie lepiej zapamiętają przekazywane informacje. Materiał, oparty na piramidzie zdrowego żywienia opracowanej przez ekspertów IŻŻ w Warszawie, w przystępny sposób wyjaśnia młodzieży zasady prawidłowego żywienia. Pascal omawia poszczególne piętra piramidy, a także 5 kolejnych posiłków, które każdego dnia powinien spożyć młody człowiek. Dodatkowo, mocny akcent w filmie został położony na aktywność fizyczną, wobec której młodzież nastawiona jest coraz bardziej niechętnie.

 - W mojej wieloletniej pracy szefa kuchni niejednokrotnie spotkałem się dziećmi, czy młodzieżą, którym zupełnie nieznane były zasady prawidłowego żywienia. Młodzi ludzie przeważnie sądzą, że to co zdrowe nie może być jednocześnie smaczne. Mam nadzieję, że film realizowany w ramach programu „Zachowaj Równowagę” z moim udziałem pozwoli obalić ten mit – powiedział Pascal Brodnicki.

KLIKNIJ i OBEJRZYJ FILM Z PASCALEM

 Program  „Szkoła/Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”, jest częścią większego projektu edukacyjnego pod hasłem: Zachowaj Równowagę, realizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) i współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Głównym celem projektu jest zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym przez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Kierownikiem całego projektu jest prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz – dyrektor IŻŻ.

 Wszystkie osoby zainteresowane prawidłowym żywieniem dzieci i młodzieży oraz najlepszymi dla młodych ludzi formami aktywności fizycznej mogą zapoznać się z ogólnodostępnymi materiałami edukacyjnymi na stronie www.zachowajrownowage.pl.

Ładuję...
reklama

Niezbędniki w dziale zdrowe dziecko